6. Umělecko_Eko_Sociologické Symposium Chaos Start 2017_Téma: Pět elementů

Kde: Usedlost Chaos, Střítež 68, Polička, 57201. 14km od Litomyšle, 4km od Poličky. 180km od Prahy, 80km od Brna. 4.- 6.8. dětská kreativní dílna, 7.- 13.8. Symposium pro mladé umělce a přednášky a workshopy i pro veřejnost.

Symposium probíhá 7.- 13.8. je určeno pro studenty či absolventy vysokých uměleckých škol. Otevřené je veřejnosti. Materiálově je zacílené na práci v přírodě s přírodními či recyklovatelnými materiály. V jeho průběhu můžete navštívit odborné přednášky vztahující se k tématu symposia, dílnu, rituál či vernisáž, kterou je symposium zakončeno. Děti se mohou 4.- 6.8. zúčastnit třídenní kreativní dílny, zakončené vernisáží pro rodiče a veřejnost.


Program:
Víkend před symposiem – proběhne výtvarně a ekologicky zaměřená kreativní dílna pro děti od cca 3 – 15 let. V pátek 4.8. od 10.00 do 13.00, pauza na oběd a od 14.00 do cca 17.00, v sobotu 5.8. od 10.00 do cca 13h a v neděli 6.8. v 10.30 závěrečná vernisáž pro rodiče
Vybavte děti pláštěnkami, holinkami, svačinou, pitím a košíčkem na sběr plodin a přírodních materiálů.
Téma: Čtyři elementy- živly, plus pátý.

Dílnu povede Mgr. Štěpánka Nikodýmová, spolupráce M.A. Veronika Šrek Bromová, asistent MgA. Martina Svozilová, MgA. Martin Karel Klusoň.

Workshop je koncipován především zážitkově. Děti by si v průběhu měly více zvědomit sílu jednotlivých živlů, uvědomit si jejich kvality a propojení, jak fungují ve vztahu k přírodě a člověku. Jak s nimi hospodaříme. Děti budou kreslit, budou seznámeny s tvorbou současných českých i zahraničních autorů v jejichž práci se téma živlů objevuje.

Vzduch-práce s lampiony štěstí, voda-práce s vytvářením jezírek, země-hnětení objektů z místního jílu, oheň-vytváření vlastních “ohníčků” a spojování v jeden větší-vše za dozoru dospělých-u ohniště, rituální pálení objektů ze sena, vypalování objektů z hlíny-jílu.

Vytváření vlastního oblečení v duchu čtyř živlů, plus 5. Módní přehlídka pro rodiče a předání diplomů.

7. – 13.8., probíhá vlastní Sympozium Chaos Start 2017, které je určeno pro studenty a absolventy vysokých uměleckých škol. A je otevřeno v rámci přednášek a workshopů, vernisáží a rituálů pro veřejnost.

PROGRAM:
7.8., setkání účastníků-studentů a absolventů na usedlosti Chaos. Ubytování, orientace v terénu, prezentace dosavadní tvorby účastníků, případně námětů pro týdenní tvorbu v rámci sympozia.
18h přednáška Mgr. Marie Jílkové, doktorandky při Ústavu historických věd, University Pardubice, O násilné kolektivizaci venkova na poličsku.

8.8. pouť s davidem Havlíkem odpadá. Místo ní od cca 17h přednáška kavárníka Davida Řeháka O kávě- Šálek štěstí, a výběrová ochutnávka.
Večer cca 18h Asol, přednáška a praktická cvičení či dotváření Labyrintu, který by měl tentokrát být z písku, kamínků a kamenů.Večer ve 20h posvátný Hopi oheň povede Asol naše místní šamanka.

9.8. večer cca 18h, “vševěd”) David Havlik, přednáška na téma: Škvíry, mezery, průrvy a odstupy – opomíjený živel prostoru v každodenní filosofii.

10.8. v 17h vernisáž významné české umělkyně generace 80.let Ak.Mal. Margity Titlové Ylovsky,


Její celoživotní tvorba se dotýká intenzivně témat živlů, energií, alchymických procesů i práce se současnými technologiemi v nové galerii Chaos Box.

www.titlova.com, https://vltava.rozhlas.cz/vizualni-umelkyne-margita-titlova-ylovsky-vystavuje-v-ramci-cyklu-osmdesata-v-5085708

večer cca 19h Zdeňěk Bričkovský, cestovatel a filmař, přednáška a projekce filmu RADUGA, Slavnost duhy.

11.8.v 18h vernisáž účastníků symposia Chaos Start 2017 v exterierech usedlosti Chaos.

20h Rituál Pátý element, zahájí Xolotl Martinéz, významný aztécký stařešina a šaman přednáškou o čtyřech elementech a tajemném pátém elementu v aztécko-mexické kosmovizi, lidské přirozenosti, planetárních cyklech a času, ve kterém žijeme. Rituál tlumočí Bc. Romana Makovská.

Čtyři elementy – země, voda, vzduch a oheň – živě souvisí s vnitřním bytím živých bytostí. Pochopit tuto skutečnost a hledat harmonii vně i uvnitř nás je prvořadé. Element země odpovídá fyzické úrovni, voda emocionálnímu světu, vzduch je myšlení a element ohně představuje duchovní úroveň.

Pátek 11. srpna je den s číslem 8 a symbolem jaguára v maysko-toltécké kosmovizi. Je to den k pochopení našeho respektujícího vztahu se Zemí, rostlinami, naší zvířecí a organické povahy, a také vnitřní síly každého z nás.

Sobota 12. srpna bude s číslem 9 a symbolem Orla. který nám říká, že je to dobrý den, abychom se otevřeli širším dimenzím, výškám mysli a hledání síly světla a světelných esencí světa.

Xolotl nabízí individuální léčení s krystaly, pery a prostřednictvím energetické práce s dlaněmi s využitím maysko-toltécké numerologie.

Příspěvek pro účastníky ze stran veřejnosti 150-300kč, dle Vašich možností. Další den energetická cvičení, nebo možnost individuálních konzultací po dohodě s Xolotlem. Přineste si své kameny-krystaly a květiny na oltář. Oblečení: ženy dlouhé světlé šaty, sukně, muži dlouhé světlé kalhoty.

Spartánské bytování pro účastníky ze strany veřejnosti je 150/300kč den/noc, dle počtu osob.
Voda, čaj zdarma. Workshop pro děti, přednášky a vernisáž samozřejmě zdarma.

Zájem o účast na sympoziu /ubytování/ jako účastník nebo stran veřejnosti, o workshopy, přednášky, pouť, vernisáže a rituál můžete projevit v předstihu na mob: 602315215, nebo emailu: verbrom@gmail.com. Kapacita ubytovacích a stravovacích možností je omezena, /možnost stanování/. Pořádá Spolek Planeta Chaos z.s., IČO: 26643863, adresa Střítež 68, Polička 57201.

Celoroční program Galerie Kabinet Chaos, který spadá pod aktivity Spolku PLaneta Chaos z.s., je podpořen grantem na kulturu Ministerstva Kultury České republiky.