8th_Art_Eco_Sociologic summer meeting at Galerie Kabinet Chaos in homestead Chaos 68

V rámci celoročního výstavního programu Galerie Kabinet Chaos, pořádá Spolek Planeta Chaos z.s. ve Stříteži 68 u Poličky, 57201

G A L E R I E K A B I N E T CH A O S – Střítež 68 u Poličky
Vážení přátelé Galerie Kabinet Chaos, zde je náš program pro akcemi naplněný měsíc srpen.

CHAOS START 2019 – téma ZVUK
Umělecko-eko-sociologické mezigenerační a mezioborové setkání dětí, studentů, umělců
a veřejnosti proběhne:
2. – 11. srpna 2019 ve Stříteži 68 u Poličky.

Poslední sobotu 31. 8. v 17 hod. se můžete těšit na vernisáž:
Štěpánka Šimlová_Kouřové signály.
Štěpánka patří ke generaci umělců 90. let, studovala během Sametové revoluce AVU,
Intermediální atelier Milana Knížáka, v současnosti již několik let vede Katedru fotografie na pražské FAMU. (Více viz dále.)

Program setkání CHAOS START 2019 – téma ZVUK
v usedlosti Chaos v rámci celoročního výstavního a kulturního programu Galerie Kabinet Chaos.
Zvuk jako prvotní impuls k pohybu, životu, …vibrace života a kreativita stvoření.
… A na začátku bylo slovo… (Bible)

Chaos Start 2019 je setkání zkušených osobností se studenty a absolventy uměleckých univerzit
v krásném přírodním prostředí usedlosti Chaos. Za cíl si klademe vzájemné mezigenerační
a mezioborové propojování a obohacování uměleckých osobností a směrů. Smyslem je využít prostor Chaosu k uměleckým aktivitám v duchu podpory ekologického smýšlení veřejnosti zúčastněných, vzájemné předávání poznatků a zkušeností. Proběhnou přednášky, umělecké dílny, akce, rituály, performance, projekce, koncerty a výstavy. Akce jsou otevřeny pro veřejnost i Vaše děti. Aktuální dění sledujte na FB: Galerie Kabinet Chaos, nebo: http.://www.planeta-chaos.cz .

2. – 3. 8. – dětská kreativní dílna
Lektoři: MgA. Kateřina Zochová, Mgr. Štěpánka Nikodýmová a MgA. Martin Karel Klusoň.
Kateřina Zochová pracuje se zvukem, hudbou již od svých studií v atelieru NM2, a atelieru Malba 2.
doc. V. Skrepla na AVU v r. 2011. Hraje na elektroakustickou harfu a pracuje s řadou zajímavých nástrojů, jejichž ovládání si děti během prvního dne dílny osvojí. Štěpánka Nikodýmová absolvovala Pedagogickou fakultu UK v Praze pedagogika a výtvarná výchova. Martin Klusoň, ukončil studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně na Fakultě multimediálních komunikací. Štěpánka s Martinem a Katkou vytvoří tři stanoviště a poté s dětmi vytvoří společný nástroj-zvukový objekt. Dílna bude završena koncertem a výstavou pro rodiče, jejichž částečné zapojení do „hry“ je žádoucí. Vybavte prosím děti svačinkou a pitím, pláštěnkou, holinkami, dle počasí. Přihlášky na: verbrom@gmail.com, informace na tel: 602 315 215.

5.–11. 8. 2019
Setkání studentů a absolventů uměleckých univerzit se zkušenými kolegy a veřejností.
5. 8. od 19 hod. – Setkání u ohně, ohňová performance Ivan Šrek, Jan Pánek.
6. 8. od 10 hod. – Orientace a poznávání usedlosti Chaos, výlet ke Kulturáku Archa, odpoledne
individuální výlety do Poličky, či Litomyšle.
7. 8. od 14 hod. – „Píseň labyrintu“ – přednáška a dílna s Asol, která vytvořila labyrint
v usedlosti Chaos, práce v něm, čištění, dotváření, individuální výroba
zvukových objektů a společné ozvučení labyrintu.
8. 8.
od 17 hod. – Dernisáž výstavy Martina Janíčka jeho performancí ve zvukové site specific
instalaci „Konstelace v Chaosu“.
od 19 hod. – Akce či koncert Marie Tučkové (Ursula Uwe, Cloudy Babies).
od 20 hod. – Posvátný Hopi oheň s Asol za doprovodu DJ Empéčko a DJ Babe LN.
9. 8.
od 10 hod. – Prezentace portfolií účastníků.

od 16 hod. – Přednáška, workshop s Elen Řádovou, absolventkou AVU, DJ Babe LN, legendární první česká DJka, která spolupracuje s Radiem1.

od 18 hod. – Vernisáž akce Petra Nikla, Vaše účast při vzniku velkoformátové kresby.

od 20 hod. – Party DJ Babe LN a DJ VuTru.
10. 8.
od 10 hod. – Yoga, meditace, přednáška o pánevním dnu (Jana Koko King).

od 18 hod. – Vernisáž účastníků a účastnic setkání: Dominika Hornerová, Petra Skořepová, Marie Tučková, Veronika Jílková, Eliška Šárková, Veronika Šrek Bromová, Ivan Šrek, Asol, Martin Karel Klusoň, Štěpánka Nikodýmová a další.

od 20 hod. – Večerní návštěva spřáteleného festivalu alternativní elektronické hudby BUČĚNÍ,
v kulturáku Archa v Lubné
11. 8.
od 10 hod. – Cvičení, poté zakončení celého setkání společnou tichou meditací.

Důležitá informace je, že je každý den potřeba praktikovat “Pracovní terapii”, různé druhy, např. zalévání, mytí nádobí, loupání a krájení, likvidace kůrovcové kalamity apod.

Za pomoc s realizací projektu děkujeme celé řadě dobrovolníků, rodičů, přátel, a děkujeme našim asistentům, Janu Pánkovi, Maxovi Summersovi, Mílovi a Radce Kollingerovým a Kateřině Kvasničkové.

31. 8. od 17 hod. – vernisáž, Štěpánka Šimlová_Kouřové signály.
MgA. Štěpánka Šimlová (*1966) absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze
a kromě toho studovala také na Rijks Akademie von Beldendeen Kunsten v Amsterodamu a na Trent University v britském Nottinghamu. Pracuje s novými médii, videem a fotografickými cykly, často se ale také vrací k malbě. Ve svých dílech napadá tržní ikony, hesla a reklamy, které společnosti podsouvají stereotypní pohledy na skutečnost a kriticky reaguje na konzumní problematiku současného světa. Díky digitálním manipulacím přiřazuje svým sdělením či produktům jisté existenciální náhledy, tvoří z nich subjektivní a osobní výpovědi, narušující běžná očekávání. Témata, kterými se zabývá, jsou jak ryze osobní, tak politická, sociální či genderová. Štěpánka Šimlová působila pět let jako vedoucí ateliéru Digitální média na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem a v současné době zastává post vedoucí Katedry fotografie na pražské FAMU, na které zároveň vede také Ateliér Intermédií.

Všechny kulturní akce jsou otevřené zdarma pro veřejnost. Dobrovolné příspěvky na občerstvení z řad návštěvníků akcí jsou však vítány. Setkání probíhá v rámci celoročních kulturních a výstavních aktivit Spolku Planeta Chaos z. s. a jsou podpořeny kulturními granty města Polička a MKČR, děkujeme.

Najdete nás na adrese Střítež 68, Polička, 572 01, mail: verbrom@gmail.com, tel.: 602 315 215;
http.://www.planeta-chaos.cz ; FB: Galerie Kabinet Chaos; Artmap: Galerie Kabinet Chaos, Chaosbox. Změny v programu vyhrazeny, sledujte na FB a našem webu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.