dokumentace_2015_proběhla kreativní dílna pro děti vedená Mgr. Štěpánkou Nikodýmovou

2015

Program pro děti 3-10 let:
V pátek 31. 7. 14-17 hod. a v sobotu 1. 8. 13-17 hod. proběhne kreativní dílna pro děti od 3 do10 let, vedená Mgr. Štěpánkou Nikodýmovou, zkušenou a pedagogicky vzdělanou lektorkou, která se ve své práci orientuje na recyklaci plastového odpadu.

Téma: recyklace, ekologie, plastový odpad jako ekologický problém, plast v umění, využití odpadu pro výtvarnou činnost s dětmi. „Z ekologického hlediska je nejpřijatelnější formou nakládání s odpady jejich recyklace neboli recyklování, tj. proces, při němž jsou použité a odložené výrobky, které by se jinak zařadily do proudu tuhého odpadu, sbírány, tříděny, zpracovávány a materiál z nich získaný vrácen do užívání.“ Ducháček, V. Sborník přednášek ke kurzu celoživotního vzdělávání. Odpadové hospodářství. Praha 2006, s. 44.

Děti budou v průběhu dvoudenního projektu seznámeny souběžně s ekologickou problematikou a s problematikou třetího světa apod. (s přihlédnutím k věku). Před samotnou realizací budou dětem poskytnuty ukázky a názorně předvedena možnost práce s materiálem.

Vyústěním projektu bude výstava realizovaných dětských prací s prezentací práce. Tato konečná fáze projektu, která vede ke zveřejnění výsledků a vyhodnocení práce, je významná nejen pro diváky (návštěvníky sympozia), ale především pro samotné děti. Vše bude fotograficky zdokumentováno.

Výtvarná práce a techniky: environmentální tvorba a instalace v přírodě, performance
Materiál: plastový odpad, především polyethylen, igelitové, nejlépe barevné tašky (prosíme rodiče, aby dětem tyto tašky k následnému uměleckému zpracování pomohli shromáždit). Pomůcky pro výtvarnou činnost (nůžky, lepicí páska apod.) budou k dispozici

IMG_4880

IMG_4839

IMG_4794

IMG_4793

IMG_4783

IMG_4782

IMG_4723

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.