Pavel Černý Tudor

Galerie KABINET Chaos
Simona a Pavel Černý Tudor Blahutová a Klvaňa vernisáž_16. 5. _17h

Pavel Černý Tudor

Májová výstava v galerii Kabinet Chaos Vás zavede do světa mámení, iluzí, zázraků a manipulací spojených se světem mocných. Současnými vizuálními formami; kresby, malby, koláže a 3D animace, Vás umělci Pavel Klvaňa a Simona Blahutová zavedou do světa minulých událostí propojených příběhem Čihošťského zázraku. Vesnický farář , “agent Vatikánu”, Toufar a blaho lidu, agent Moskvy, Mácha, budou hlavními postavami výstavy Černý Tudor. Pokud tápete nad názvem výstavy tak jako já můžete si Černý Tudor najít ve vyhledávači, je opravdu dokonalý a překrásně tajemný a je spojen s dobou 40. let minulého století, kam děj příběhu spadá. Stále živé téma a absurdní nadsázka, anekdotická mnohovrstevnatost, kterou vytváří ona nepochopitelná doba, ironie /všudypřítomná a prostupující, ilustrující každý brutální režim.

cerny tudor

Simona Blahutová, studovala u Prof. Vladimíra Skrepla, Prof. Karla Nepraše a Prof. Michaela Rittsteina na pražské AVU. Její malby a koláže se týkají temných stránek života a světa za oponou, je jí blízká dekadence zjemnělá poetikou E. A. Poea a atmosférou Lynchova pojetí novodobé tragédie v lehké kombinaci s Kellyho rudolfinskou magií. V její tvorbě rezonuje svět reklamy, pokleslé zábavy, pouťového pozlátka v kontrastu s lidskou tragikomedií jako by odehrávající se v opuštěných kulisách neznámého tajemného představení v žánru Theatrum mundi; smíchaném s jakous naléhavou a téměř Ruskinovou nostalgií po jiném či novém lepším světě. Tématicky a stylově navazuje svou tvorbou na styl britského pop artu a československou avantgardní tradici koláže.
Pavel Klvaňa, studoval u Prof. Milana Knížáka, na pražské AVU, kde poté absolvoval v atelieru MN2, který jsem vedla; kde několik let zastával roli asistenta atelieru a lektora během kooperace s chicagskou školou SAIC. Jeho tvorba vychází z kresby, malby, “boudníkovské grafiky” a přešla postupně do 3D simulace. Je mu blízký tradiční český havlovsko – haškovský absurdní humor, který převádí do svých vizí ve formě animo- vaných hostin. Vizualita jeho filmů je i díky mistrovsky zvládnuté a vzdušně působící práci ve 3D progra- mech objevná a originální. Ve své práci aplikuje důsledné poznání dějinných událostí, které svým způsobem mnohovrstevnaťě interpretuje a dosahuje jeho slovy:), nadneseně řečeno až “houdinovského úžasu”.
Práce obou umělců spolu živě rezonuje a jarní čas vybízí k párování, také bych ráda tímto dohnala drobný programový výpadek způsobený rodinnými a pracovními povinnostmi. Moc se na Vás v Chaosu opět těšíme a doufáme, že Vám výstava pořádaná nyní pod hlavičkou Spolku Planeta Chaos, přinese radost a témata k přemýšlení.
Na setkání s Vámi se za Spolek Planeta Chaos těší, MgA. Veronika Šrek Bromová a vystavující umělci MgA. Simona Blahutová a MgA. Pavel Klvaňa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.