Vernisáže-výstavy / Openings-exhibitions

Galerie KABINET CHAOS Střítež
Lena Knilli_7.6. 2014_16h
CESTA DO ZAHRADY

Lena Knilli vnímá „Cestu do zahrady“ jako cestu různými pozicemi lidských témat: dostat život, růst, tělo a já, tělo a okolí, možnost dávat život. Jsou to body pro individuální lidské rozvíjení, jakýsi kód, určité tajemství, které neseme celým životem s sebou. Lena Knilli je umelkyně narozená v Rakousku, ale úzce spjatá s českým kulturním prostředím.

Narodila v roce 1961 v Grazu. Vyrostla v Západním Berlíně. Studovala malířství na Hochschule der Künste v Berlíně a na Hochschule für Angewandte Kunst ve Vídni u Marie Lassnig. Vystavovala mimo jiné v Vídni, v Grazu, Praze, Brně, Lublani a v USA. Mezi lety 1992 a 2001 žila a pracovala v Praze. Dnes opět žije ve Vídni. Lenna strávila v čechách řadu let a nesmazatelně patří do kontextu českého výtvarného umění 90.let minulého století/tisíciletí. Bude nám ctí ji a její tvorbu přivítat na usedlosti Chaos.

Lena jejími slovy, ve svém tvůrčím procesu zkoumá podobnosti různých kreslených systému zobrazení jako: lidské tělo, cévy, mapa, půdorysy. Sbírá, shromažduje a půjčuje si kresby a poznámky různého původu. Jejich zvetšováním / zmenšováním / násobením / zcizováním pak vytváří kompozice. Vznikají různé kresebné vrstvy na papíru a poloprůhledném pauzovacím papíru. Zajímají jí stopy kreslených čar, které se někdy objevují ve vrstvách položených na sebe a „způsobují“ jakoby další kresbu. „U stolu“ se sejdou simultánní příhody a témata, naznačená kresbami nebo symboly a dají se do vizuální řeči. Takto popisuje Lena Knilli na jaře 2014 proces a výstupy své tvorby.

V její tvorbě rezonují humanistická témata viděná skrze ženské prožívání světa. Její tvorba vykazuje křehkost i nekompromisnost. Lena vychází z reality a z reálného zobrazování věcí, ale jejím tvurčím procesem, kterým z reality preparuje jen to co považuje za podstatné a vizuálně nosné takže zůstávají již jen její zlomky v podobe znaku. Její „koláže“ rezonují vzdáleně s prvky popartu.

Na setkání s Vámi se teší Veronika Šrek Bromová a Lena Knilli.

Najdete nás ve Stríteži 68, 57201 Polička. Otevřeno je v neděli od 13-18h a po domluvě. Aktuální informace najdete na Artmap a Facebooku. Celoroční program Galerie KABINET CHAOS Strítež je částecne podpořen granty na kulturu MKČR a také kulturními granty města Poličky.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.