Veronika Šrek Bromová / umění / Art

Jsem česká umělkyňe, která vystavuje od počátku 90.let 20.století. V Čechách a později i v zahraničí. Moje práce je zastoupena ve sbírkách českých i zahraničních muzeií. Vždy mě zajímal člověk, jeho vnější i vnitřní uspořádání, tělo a emoce, příběhy, které skrze materiál těla můžu vyprávět. Na těchto stránkách nahlédnete do historie mého snažení a získáte aktuální informace o výstavách a akcích s kterými jsem spojená.:

Veronika Bromová / narozena 1966 v Praze / je jednou z nejznámějších multimediálních umělkyň v České republice. Vystavovala na mnoha místech Evropy a USA. Reprezentovala Českou republiku na Bienále v Benátkách v roce 1999. Její díla jsou umístěna ve významných veřejných sbírkách v České republice a Evropě. Například v Národní galerii v Praze, Centre Georges Pompidou, Muzeum moderního umění v Paříži, Moderna Museet Stockholm. Od roku 2001 do 2011 vedla Atelier nových médií 2, fotografického a digitálního obrazu na Akademii výtvarných umění v Praze. Patří ke generaci umělců, kteří studovali umělecké akademie před i po pádu komunistického systému. Obohatila novou uměleckou scénu odvážnými experimenty s využitím nových technologií; zkoumala parametry studu, její práce jsou nekompromisní a vyjadřují hluboce osobní a intimní umělecký výraz. Jádrem její práce jsou ženská témata, tělo, rodina, alternativní rodina, příroda, mytologie, psychologie, a v poslední době rozvíjí své vlastní způsoby rituálu. Inspirací jsou jí tradice nativních národů a kultur. Již devátým rokem bydlí s rodinou na statku s názvem Chaos ve východních Čechách, 180 km od Prahy a 70 km od Brna. Miluje kresbu, které se věnuje sama nebo společně se svými dvěma dětmi. Snaží se žít v harmonii s přírodou a provozuje malou vesnickou Galerii Kabinet Chaos zaměřenou na profesionální umění a umělce, kteří pracují s humanitními a přírodními tématy. Svou vášeň pro Universum, člověka, přírodu a její zákonitosti projevuje v posledním období, vizuálně v médiu performance. V současné době přednáší v Anglo American University v Praze, kde vede Cross media Art Studio, od roku 2015. Spolupracuje s dalšími institucemi nebo sdruženími, které mají zájem rozvíjet výtvarné vzdělání, například Artedu, www.artedu.cz,CIEE, www.ciee.org, World learning Inc., www.studyabroad.sit.edu, Západočeská Universita Umění a Designu, Masarykova Universita v Brně, Janáčkova Akademie múzických umění, FaVU v Brně. Studovala arteterapii při České Arteterapeutické Asociaci. Prvky artefiletiky a arteterapie aplikuje do svého systému výuky umění. Od roku 2016 je v pětiletém sebezkušenostně orientovaném psychoterapeutickém výcviku SURARTE,který probíhá pod ČAA.

Veronika Bromová /born 1966 in Prague/ is one of the most known multimedia artist in the Czech republic. She has exhibited in many places of Europe and USA. She represented the Czech republic at Venice bienial in 1999. Her works are placed in important public collections of Czech republic and Europe. Lets name for example Czech National Gallery, Centre Georges Pompidou, Museum of modern Art in Paris, Moderna Museet Stockholm. Since 2001 she has been the head of New media and Photographic image departement of Academy of Fine art in Prague. She belongs to the generation of artists who studied the Art Academy littl bit before and after the fall of the communist system. They have enriched the new art scene daring experiments by using new technologies, no shame, noncompromise, deeply personal and intimate artistic expression. The core of her works are women, body, familly, nature, mythology, and recently she is developing her own Performance rituals. She is inspired by different native nations culture. Reacently she live with her familly on farmstead called Chaos in eastern Bohemia 180km from Prague and 70km from Brno. She love to draw and paint herself or together with her two childern. There She try to live closed to nature and run small village Gallery Kabinet Chaos focused on professional artists who work with humanistic and nature issues. She developed her passion for humans and nature in media of Performance Art in last period. She is currently lecurer in Anglo American University in Prague where she run her Cross media Art studio, since 2015. She cooperate with other institutions or associatios who are focus on art education, for example Artedu, www.artedu.cz, CIEE, www.ciee.org.,World learning. Inc., www.studyabroad.sit.edu., Západočeská universita umění a designu, Masarykova universita v Brně, Janáčkova Akademie Múzických umění, FaVU Brno. She study artheteraphy under Czech Arteterapeutic Asociation. She is beginning 2016 her 5th years in psychoterapheutic training SURARTE, under ČAA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.