Ivan Šrek / Dřevopráce / Woodworking

Vyrábím předměty ze dřeva a využívám jeho kresby včetně všech nedostatků, jako suky, hniloby a rány. Pro zdůraznění krásy a jedinečnosti každého kusu dřeva. Výrobek přizpůsobuji dřevu raději než dřevo výrobku.

I make objects from wood and I use his owne drawing including all deficiencies , such as knots, rot and wounds . To emphasize the beauty and uniqueness of each piece of wood. The product I adjust the wood rather than wood product.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *